Søk plass i Vinnes Barnehage

Pris: 100% plass koster 3135,- pr. mnd. Matpenger: 300,- pr. mnd. Det betales for 11 måneder pr år.
Søk plass >>


Hvorfor søke plass i Vinnes barnehage i Solbergelva?

  • Vi er en foreldre eid barnehage, dvs. at alle inntekter går til driften av barnehagen og ingen som tar ut utbytte.
  • Vi har et stabilt personale som er engasjerte i barnas hverdag. Hos oss er barna sentrum!
  • Vi har forkus på trygghet og omsorg.
  • Vi har et grønt og flott uteområde med frukt, bær og masse grønt gress. En tumleplass med rom for fysisk aktivitet og lek, samt gode barndomsminner som å springe barbeint i grønt gress.