Barnehage i solbergelva - Søk plass hos Vinnes

Vi har et samordnet opptak med Drammen kommune. Søknadsfrist ved hovedopptak er 1. mars, ellers er det opptak ved behov.

Her finner du informasjon om hvordan du søker

Her er opptakskriteriene til Vinnes barnehage
1. Barn som er prioritert etter barnehagelovens §13 (barn med spesielle behov)
2. Søsken til barn som allerede har plass i barnehagen
3. Barn som bor i nærmiljøet
4. Barn som søker overflytting fra andre barnehager
5. Barn som står på barnehagens venteliste

Ved opptak skal det legges vekt på barnets alder, kjønn etc slik at gruppe­sammensetningen blir så god som mulig, slik at barnehagelovens formåls­paragraf ivaretas på en skikkelig måte.


Vinnes barnehage i Solbergelva