Hvordan vi kommuniserer med barn

  • Se etter posisjon. Hvordan vi sitter/står i forhold til barnet. Viktig med øye/blikk kontakt, er på høyde med barnet. For å kunne se ansiktsuttrykk - se følelser.
  • Se etter barnets initiativ / se hva barnet holder på med. Se hva barnet gjør/ sier. Det å bli sett gjør noe med selvbildet vårt. Gjelder barn og voksne!
  • Smil. Det å få et smil gjør noe med oss mennesker. Vi blir sett/trygghet/akseptert. Et smil: her er det godt å være.
  • Sette ord på hva barnet gjør / bevisstgjøre barnet på hva det gjør. ”Ole du kjører bilen din” Der tar du den gule bilen og kjører til brannstasjonen” Da kommer barnet med flere initiativ i leken / til å leke. Bevisstgjøring på hva barnet gjør i nåtid – barn lever i nuet.
  • Gjenta det barnet sier fordi det bevisstgjør barnet på det barnet sier = språklig bevissthet. Barnet blir sett og hørt = det er en anerkjennelse av barnet.
  • Tid – gi barnet tid. Vær tilstedet i barnets tempo.
  • Sett ord på hva vi gjør = det gjør noe med barns trygghet.
  • Bruk personlig språk: jeg vil at du skal ta på deg lua.
  • Anerkjenn barnets følelse – men skill på følelse og det barnet gjør: jeg ser du er sint nå, men det er ikke lov å slå.
  • Forsterk positive handlinger som barnet gjør - gi barnet ros ved ønsket adferd. «Så fint at du velger å sitte her hos oss» «Så fint at du ikke er sinna mer» « Nei, så rask du var til å kle på deg i dag» ……. osv